Koliko nada umire?

Koliko zive zauvek?

Da je nema, ne bi bilo sveta,

da je nema, ne bi bilo osmeha,

suze bi pravile okeane.

 

Ljubav?

Kisobran, suncobran,

stit od sebe.

Ima je, gasi se,

Nestaje…radja se iznova

u nama, oko nas,

Nadajmo joj se!

 

Vera!!!

Samo ona moze sve!

Vera, spoj nespojivog,

Vera, snaga!

 

 

 

 

Idem ka veri s ljubavlju i nadom!