Kušač

Stoji kao sen,
utvara podnebesna,
kuša mi misli,
pretvara dela u grehe.

Slabosti moje,
koliko ste jake?

Marko Vuksa

Pesma mog prijatelja!