Gumicom sam obrisala sve lazi,

bile su napisane obicnom olovkom

spremne za brisanje,

cekale su trenutak.

Ostao je prazan list,

ceka da se ispisu nove reci

hemijskom, neizbrisivom olovkom,

valjda ce ovaj put biti tako…

klatno