Imam da nemam.
Uši da cujem.
Oči da vidim.
Glas da ćutim.
Ako bih se čula,
videla,
progovorila..

Milion misli bih ubila.
Povredila bih ih nepostojanjem.
A gajila sam ih predugo.
Moje su.

Ubijam ih lagano,
nemo,
slepo,
tiho.

Jednu po jednu.
Da manje boli.

Odlažući smrtne kazne.