O, ne, ne!
Nije umela da pliva.

Upadala je u reke,
potoke,
mora,
okeane,
barice…

Mlatarala je rukama,
malo napred.
malo nazad,
malo u krug.
Vuklo je dno.

Nekada je želela
da se da.
Ali nije.

Ostajala je na površini.
Nije naučila da pliva.

Ali nije ni potonula!