Sačekaj jedan minut.
Evo me za minut.
Dođi na minut.
Proći će za minut.
Strpi se još jedan minut.
Imaš minut vremena.
Krećem za minut.
Zakasnila si minut.
Ućuti na minut.
Otišao je pre jednog minuta.
Da si došla samo minut ranije.
Zovem te za minut….

Ljuta sam na minute!
Nikada ne budu toliki.
Uvek su dugački.

Predugački!
Svi ih habamo.

A kad je lepo, onda je najkraći!

Advertisements