Sedela je u uglu sebe
Posmatrala život
Ljubav
Ljude
Sve je znala
a ništa znala nije
Samo je osećala.

Praznila iz sebe vatre nemira
Vrištala unutra
Smejući se naglas
Sedeći u uglu života
Koji je zvao
Koji nije videla
Koji nije htela
Želela
Mogla

Još sedi u uglu sebe
Rida
Puna ničega