Nikada ne videti.
Nikada ne čuti.
Nikada ne reći.

Kad Nikada dobije svoju konačnost…

I postane Zauvek.

Nikada i Zauvek.

Uklesani na grobu.

Tu jedino imaju pravo da stoje.

Zajedno i neraskidivo.