Koliko laži izrečenih kao istina.
Koliko istina izrečenih kao laži.
Moja istina nije tvoja, tvoja nije moja.
Moje laži su istina, tvoje istine su neistine.
Upetljani u kučinu iskrenosti koja je neiskrena.
Bespotrebno potrebni jedno drugom, zbog nečega,
A nema ničega.
Puna praznina.

Na nišanu muškarac i žena.
Bolno neiskreni
Prema ljudima
Sebi.
Hrabro čuvaju istinu,
Stražare junački
Prkoseći vremenu
Napadima laži.

Stoje nad istinom da su lažno
Postojali.