Verkic je pokrenula akciju da pomognemo maloj Zvezdani u daljem lečenju.
Sliku je darovao slikar Sava Stojkov, na aukciji je.
Za sve informacije pogledajte kod Verkica na blogu!
Pomozite kako možete! Širite dalje ako želite.