Kada pogledam iza tebe
Vidim sebe
Kada pogledam iza njega
Vidim sebe.
Kada pogledam sebe
Vidim tebe i njega u meni
Ostavljeni pečati vremena
U borama usečenim
U očima praznim
Pretećim korakom koji vuče unazad…
U opet ništa.

Advertisements