…….. ne ulazi se kad su zatvorena vrata.
Kroz odškrinuta je lako gurnuti nogu i ući.
Kod bolesnog ranjenog samog čoveka.
Uzeti mu svojim prisustvom dostojanstvo jer ga ponovo gledaš golog i uneređenog.
Iskoristiti nemoć da bi svoju poturio.
Nije ni to lako ali si bar obučen i skidaš ono što želiš i možeš.
Gaće ne.
One štite sramotu.
Žute sa obe strane,
tvoje.
A ti si ušao iako su ti vrata zatvorena.
Sa žutim obrazom.
Moj je čist i glup.