Od danas do avgusta iduće godine Jupiter će boraviti u znaku Lava.
Jupiter Kockar.
Svaki Jupiter pa i ovaj nešto dodaje, daje, trpa. Ovaj samopouzdanje, ego, novac, moć… On nema naočare za Sunce, gleda hrabro i ravno u njega, prkosi mu, izaziva, naređuje mu. U zavisnosti u kom je znaku Sunce tako će biti dočekan.
Od zaslepljenosti Suncem ne može da vidi realnost, neće da je vidi, pređe pogledom iznad nje.
Jupiter Pumpa.
Sipaće gorivo sreće, pumpaće ego do pucanja. Sujeta će rasti do neba, arogancija, glamur, zlato, izlasci, ljubav, deca, uživanje. Sve će Jupiter pumpadžija davati i dodavati gas dok napumpani balon ne pukne.
Kockar, daje, pa sve odjednom uzme.
Naplata, rezultat će se videti kada Jupiter bude ušao u Devicu i skromno raščisti zaostale polupane, zlatne, čaše od kristala.
ju