klupko

Gledao je,
Nije pokazivao osećanja
Gledala ga je,
Osećala je
Izgubljenost
Predavala se trenucima
Minutima ničega
Koji su trajali godinama
Nisu gubili ništa
Nisu dobijali ništa
Samo su postojali.
Postoji nit koja ih spaja
Nepokidana
Stara
Ime joj je, valjda,
Ljubav sa nekim licem.