leb

Malo se smejem.

Još manje plačem.

Krajnosti nema.

Živim kao sredina hleba.

Gnjecava, žilava,

Ona koja zasiti.

Ona koje ne ostavlja gladno

Mene

Život

Ona sredina u koju sam upala

Bez korice

Soli

Bljutava

Siromašna.

Najbolja,

Jer ceni svaki zalogaj.