11825112_846251592132401_1268830136553866668_n

Za sva juče

Koja nikada neće postati sutra

Za sve sutrašnjice koje ne postoje

Za sve nestale

Prestale

Ugašene

Umrle

Isanjane

Ljubavi

Ljude

Reči

Obećanja

Laži

Koje nemaju sutra

Nemaju,

Jer ništa nije večno

Kao i sam život.

Za sve što

Već danas

Postaje juče.

Slova,

Svedoci postojanja.