11751882_1876737579217959_3929132410344525230_n

Uzimali su od nje parče mesa

Pihtijastu, toplu,

Želatinastu masu zadovojstva

Dah i uzdah

Vlažni jezik

Puna usta.

Prazan pogled nisu.

Gluvi za reči

Želje

Nade

Odlazili su ubrzano

Ostavljali miris duvana za sobom

Jakog parfema

Miris znojavog tela na krevetu

Peškir pun smolaste mase

Ni jednu uspomenu

Ni jedan opipljiv trag da su bili tu

Samo mirisi

Mirisi samoće.

Svi su je imali

Uzimali  i ostavljali

A ona?

Ona  nije imala ni jednog od njih.

 

 

Advertisements