10923200_10204610197428005_6103374996396957783_n

Kao letnji vetar

Odjednom.

Diže prašinu

Vitla prazne kese.

Kao pred oluju

Odjednom.

Mrak

Munje

Trčanje u zaklon

Kao dok lije

Topla kiša

Odjednom.

Snažna

Brza

Mokra

Kao kada se diže testo

Od kvasca

Odjednom

Raste u vangli

Curi napolje

Traži da se peče.

Tako i ja

Sa srcem.

Odjednom se sjuri

Popne u grlo

Ščepa za vrat

I samo voli.