1044703_610930775616966_1884438594_n

….i nisi kukavica. Ja sam  ta, koja se igra igrom koju ne ume.  Svesna razlike u svakom slovu koje je napisano, okrenutom naopačke. Da ne napiše, da ja to ne smem.

…i nisi ti zatvoren. Ja sam. Otvorena sam, sa maskom nevidiljive. Uradim sve da se obučem u oblake postojanja, a nema me. Veruj mi.

Psovala sam želju koju ne smem da imam. Grdila bore što se razvlače u osmeh , gasila plamen u oku i stomaku, da se ne rasplamsa.  Šetala po ivici nemogućeg, pretvarala u moguće.

Ne, ne nisi to znao ni mogao da znaš. Nisi ni išao tako duboko u mene niti ćeš. Ne želiš, ne umeš, Ne dam ti!

Ostaću ti nešto, i ti meni. Svako dalje ti se ne bi dopalo. Ne bi ni meni.

Znam to.

Ovih par rečenica ne govore mnogo tebi.

Govore meni ,o meni. Onakvom kakvom se jedino ja vidim.

Ništa nije bila laž od mene..od tebe, jeste nekada.