7679_862149183894758_9132419911021740732_n

 

 

Mogu da bacim sve moje gluposti.

Mogu.

Mogu da bacim samo jednu,

Mogu milion.

Mogu.

Mogu da ih zaboravim,

Zatrpam,

Zakopam,

Mogu sve,

Ali ne i da ih ubijem.

Ne mogu ni da ih pustim

Moje su.

Mogu da se pravim

Da ne postoje.

Mogu.

Ali one ne mogu.

Tu su.

A ja mogu i hoću

Da ih volim,

Jer su deo mene.