10426810_10202153068494620_7769016027932780590_n

 

Spakovala sam sve svoje strahove, sumnje, nesigurnosti, sećanja, suze, nemoć, mladost i iskustva, u džak. Vezala sam ga čvrsto, spustila u podrum svesti. Možda se ubuđa, istruli. Možda ga pojedu pacovi života. Možda izrone ponekad, za mrvicu nečega. Možda ostane zauvek tu, takav, čitav, moj.

Ja sam u njemu.

Sama.

Svezana u kučinu sospstvenih vrtloga.

Ja, dobra, loša, prošla.

Ja, džak stvarnosti da sam nestvarno postojala.