12670377_10208733859808412_1185991029924867775_n.jpg

Teško je do mene doći,

Lakše me je proći.

Grebati slojeve

Stene

Zidove

Bedeme.

I meni je teško.

Produžim dalje,

Od sebe

Tebe

Nikoga i

Ničega.

Pa se vratim.

Stići do mene

Treba biti lud.

A to do sada niko nije bio.

Sem mene,

Date sebi.